Přejít k obsahu


OBJEKTIVNÍ ANALÝZA PĚVECKÉHO HLASU VE VÝUCE ZPĚVU

Citace:
AICHINGER, D., BEZDĚK, J., FEIFERLÍKOVÁ, R., PLZÁK, J. OBJEKTIVNÍ ANALÝZA PĚVECKÉHO HLASU VE VÝUCE ZPĚVU. Media4u Magazíne, 2013, roč. 10, č. 1, s. 69-74. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: OBJECTIVE ANALYSIS OF THE SINGING VOICE IN SINGER TRAINING
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Ing. Jan Chromý, PhD.
Autoři: Mgr. Daniel Aichinger , Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D. , Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D. , Mgr. Ing. Jan Plzák
Abstrakt CZ: Článek se věnuje metodám objektivního popisu pěveckého hlasu a možnostem jejich využití při výuce zpěvu. Důraz je kladen na zásady snímání hlasu a digitální zpracování audiosignálu za účelem získání objektivních parametrů hlasu, jakými jsou profilace formantové struktury v závislosti na artikulaci a parametrizovaný popis hlasivkového kmitání.
Abstrakt EN: The article concerns with measurable characteristics of the singing voice and its applications in effective singer education. We focus on the frequency analysis based on digital signal processing to evaluate the formant structure as well at time domain algorithms for examining the vocal folds oscillation.
Klíčová slova

Zpět

Patička