Přejít k obsahu


Reprezentace skutečnosti a příspěvek nového historismu

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Reprezentace skutečnosti a příspěvek nového historismu. zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Přednáška představuje nový historismus (New Historicism, dominantní interpretační tendenci vstupující do diskuse o studiu dějin a kultury v prostředí Spojených států, reflektovanou obzvláště v angloamerickém prostředí) v kontextu konceptu reprezentace skutečnosti prostřednictvím fikce (prolínají se tu tři základní problémy: i) reprezentativní funkce fikce, ii) pojetí kultury jako textu a hranice mezi historií a fikcí, iii) limity zkoumání historie a možnosti historiografie). Přednáška vychází z předpokladu, že nový historismus přijímá koncept umění (resp. fikce) jako reprezentace skutečnosti (byť v modifikované podobě dané inspiračními zdroji, zejm. Foucaultem a Whitem), není ovšem s to vymezit pojem skutečnosti proti fikci (lépe řečeno o uvedené ani neusiluje), a tomuto problému tak uniká prostřednictvím pojetí kultury jako textu (culture-as-text concept), čímž de facto stírá rozdíl mezi fikcí a historií (obé je textem), tak je nicméně nucen zodpovídat otázky související s ?čitelností? historie, resp. metodami jejího zkoumání. Do jisté míry se tak nový historismus omezuje na ?prezentaci reprezentací? a upřednostňuje (ne zcela odůvodněně) interpretační praxi nad teorií.
Klíčová slova

Zpět

Patička