Přejít k obsahu


Numerical Modelling of Flow in Lower Urinary Tract Using High-Resolution Methods

Citace:
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H., ROSENBERG, J. Numerical Modelling of Flow in Lower Urinary Tract Using High-Resolution Methods. In Programs and algorithms of numerical mathematics 16. Prague: Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013. s. 21-28. ISBN: 978-80-85823-62-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical Modelling of Flow in Lower Urinary Tract Using High-Resolution Methods
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Ing. Hana Kopincová Ph.D. , Prof. Ing. Josef Rosenberg DrSc. ,
Abstrakt CZ: Chceme navrhnout numerické schéma založené na metodě konečných objemů pro simulování proudění močovou trubicí. Náš přístup je založen na Riemannově řešiči pro rozšířenou kvazilineární homogenní formulaci. Schéma je obecně v semidiskrétním tvaru a lze ho rozšířit pro libovolnou přesnost. Prvním cílem je zkonstruovat schéma, které zachovává všechny ustálené stavy, které mohou nastat. Druhým cílem je využít toto schéma jako součást komplexního modelu močového traktu, které obsahuje chemické reakce a kontrakce močového měchýře.
Abstrakt EN: We propose a new numerical scheme based on the finite volumes to simulate the urethra flow based on hyperbolic balance law. Our approach is based on the Riemann solver designed for the augmented quasilinear homogeneous formulation. The scheme has general semidiscrete wave--propagation form and can be extended to arbitrary high order accuracy. The first goal is to construct the scheme, which is well balanced, i.e. maintains not only some special steady states but all steady states which can occur. The second goal is to use this scheme as the component of the complex model of the urinary tract including chemical reactions and contraction of the bladder.
Klíčová slova

Zpět

Patička