Přejít k obsahu


Experiment OPERA, spor ohledně detekce superluminálních neutrin a "experimentátorský regres"

Citace:
BENDA, L. Experiment OPERA, spor ohledně detekce superluminálních neutrin a "experimentátorský regres". In Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012, s. 79-103. ISBN: 978-80-7464-178-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The OPERA Experiment, Superluminal Neutrinos Detection Controversy, and the "Experimenters' Regress"
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Autoři: Mgr. Libor Benda
Abstrakt CZ: Tématem studie je nedávný vědecký spor, jenž se odehrál v období od září 2011 do července 2012 a jehož předmětem byla kontroverzní měření provedená v rámci experimentu OPERA, která vykazovala existenci neutrin rychlejších než světlo. Tento spor ve studii podrobuji analýze za účelem nalezení odpovědi na otázku, zda byl uzavřen toliko na základě dostatečné vědecké evidence, anebo byla dostupná evidence nedostatečná, a ukončení sporu tak ovlivnily i jiné než čistě vědecké faktory. Mým východiskem je koncept tzv. experimentátorského regresu, který na základě své sociologické analýzy obdobného sporu v sedmdesátých letech minulého století rozpracoval Harry Collins. Táži se, zda situace, v níž se vědci v průběhu nedávného sporu nacházeli, odpovídala Collinsovu experimentátorskému regresu, a pakliže ano, zda z toho pro vývoj tohoto sporu vyplývaly tytéž důsledky, jako ve své analýze popisuje Collins.
Abstrakt EN: The paper deals with the recent scientific controversy which took place from September 2011 to July 2012 and whose subject was the outcome of the OPERA experiment that claims neutrinos could travel faster than light. I analyse the controversy in order to find out whether its resolution was based solely on sufficient scientific evidence, or whether the evidence was insufficient and therefore the resolution was influenced also by some "non-scientific" factors. My point of departure is the concept of the so-called "experimenters' regress", developed by Harry Collins on the basis of his sociological analysis of a similar scientific controversy in the 1970s. Therefore, the question whether the situation in which the scientists found themselves during the recent controversy corresponded with Collins' account of the experimenters' regress is raised. If it is so, then the question is whether the consequences for the course of the controversy were the same as those described by Collins in his analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička