Přejít k obsahu


Akcelerační znaky ovlivňující sportovní vývoj současné generace fotbalových reprezentantů

Citace:
VOTÍK, J. Akcelerační znaky ovlivňující sportovní vývoj současné generace fotbalových reprezentantů. In Hry 2012 : (výzkum a aplikace) : sborník referátů z 10. mezinárodní vědecké konference Hry 2012 konané v Nečtinech ve dnech 18.-19. dubna 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 23-33. ISBN: 978-80-261-0160-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PaedDr. Jaromír Votík CSc.
Abstrakt CZ: Naše sdělení je dílčím výstupem šířeji pojaté studie (Votík, 2011), vycházející z retrospektivní analýzy hráčské kariéry tří navazujících generací československých fotbalových reprezentantů. Předkládáme v něm výsledky analýzy tří nejvýznamnějších identifikovaných jevů, které chápeme jako akcelerační znaky ovlivňující vývoj sportovní kariéry současných fotbalových reprezentantů České republiky. Těmito znaky rozumíme: zahájení institucionální sportovní přípravy ve fotbalu, věk, kdy poprvé nastoupili v profesionálním fotbalovém týmu a věk, kdy poprvé nastoupili v reprezentačním A týmu. Uvedené jevy vycházely z kontextu fotbalového prostředí a u prvých dvou byly transgeneračně zjištěny statisticky významné rozdíly na hladině pravděpodobnosti P < 0,05.
Klíčová slova

Zpět

Patička