Přejít k obsahu


Pohybová úroveň předškolních dětí

Citace:
KOLOVSKÁ, I., KAVALÍŘOVÁ, G. Pohybová úroveň předškolních dětí. In Optimální působení tělesné zátěže : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka : 26.-27.3.2013 : sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 103-111, abstrakt na s. 18. ISBN: 978-80-7435-245-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Mgr. Ilona Kolovská , Mgr. Gabriela Kavalířová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou pohybové úrovně předškolních dětí ve věku 5 a 6 let. Autoři se v obsahu zamýšlí nad možnostmi diagnostiky pohybové úrovně této věkové kategorie, ale také následného vyhodnocení včetně doporučení pro rodiče.
Klíčová slova

Zpět

Patička