Přejít k obsahu


Comparative Summarization via Latent Dirichlet Allocation

Citace:
CAMPR, M., JEŽEK, K. Comparative Summarization via Latent Dirichlet Allocation. In DATESO 2013. Ostrava: VŠB Ostrava, 2013. s. 80-86. ISBN: 978-80-248-2968-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparative Summarization via Latent Dirichlet Allocation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB Ostrava
Autoři: Ing. Michal Campr , Prof. Ing. Karel Ježek CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek si klade za cíl prozkoumat možnosti využití Latentní Dirichletovo Alokace (LDA) pro vícedokumentovou komparativní sumarizaci, která zjišťuje hlavní rozdíly v dokumentech. První dvě sekce článku se zaměřují na definici komparativní sumarizace a stručné vysvětlení použití LDA modelu v tomto kontextu. Poslední tři sekce prezentují námi nově navrženou metodu vícedokumentové komparativní sumarizace využívající LDA a také obsahují srovnání výsledků s výsledky podobné metody založené na Latentní Sémantické Analýze.
Abstrakt EN: This paper aims to explore the possibility of using Latent Dirichlet Allocation (LDA) for multi-document comparative summarization which detects the main differences in documents. The first two sections of this paper focus on the definition of comparative summarization and a brief explanation of using the LDA topic model in this context. In the last three sections, our novel method for multi-document comparative summarization using LDA is presented and also its results are compared with the results of a similar method based on Latent Semantic Analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička