Přejít k obsahu


Several comments on the relation between the music theory analysis and Zich´s theory of interpretation

Citace:
BEZDĚK, J., FEIFERLÍKOVÁ, R. Several comments on the relation between the music theory analysis and Zich´s theory of interpretation. In Sapere Aude 2013 : pozitivní vzdělávání a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 157-166. ISBN: 978-80-905243-6-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Several comments on the relation between the music theory analysis and Zich´s theory of interpretation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D. , Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro moderní přístup k interpretaci klasické hudby je nutné vytvořit závěry hudebně teoretické analýzy , které budeme aplikovat v duchu vědecké teorie interpretace. Autorem základů tohoto moderního hudebního oboru vědy je Jaroslav Zich (Kapitoly a studie z hudební estetiky, 1975). Dokonce i dnes existují tradicionalistické intuitivní a vulgárně konstruktivistické přístupy k interpretaci, které jsou akceptovány. Hudební školství by mělo propojit aspekty týkající se složení hudby s teorií intepretace. Studenti se mohou naučit metodicky správný způsob přípravy konceptu prostřednictvím studia tradičních úpravy českých lidových písní, jak je vidět na příkladech z odkazu Oldřicha Blechy - Az ty pudeš k nám, Černejte sobě černý Višně, Hej sup , Šup Svět měsíčku
Abstrakt EN: For a modern approach to the interpretation of classical music, it is necessary to compile the findings of music theory analysis; we apply them in the spirit of the scientific theory of interpretation. The author of the foundations of this modern musical science branch is Jaroslav Zich (Chapters and Studies on Musical Aesthetics, 1975). Even today, however, traditionalist, intuitive and vulgarly constructivist approaches to interpretation are accepted. Conservatories and art academies should link the compositional aspects of music to those of its interpretation. Students may learn the methodologically correct way of preparing the concept of their performance through the study of traditional adaptations of Czech folk songs, as shown on the examples from the inheritance of Oldrich Blecha - Až ty pudeš k nám, Černejte se černý višně, Hej šup, šup a Svěť měsíčku.
Klíčová slova

Zpět

Patička