Přejít k obsahu


The influence of deformation and cooling parameters after transition through semi-solid state on structure development of ledeburite steel

Citace:
AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. The influence of deformation and cooling parameters after transition through semi-solid state on structure development of ledeburite steel. Journal of Alloys and Compounds, 2012, roč. 536S, č. 1, s. 204-207. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of deformation and cooling parameters after transition through semi-solid state on structure development of ledeburite steel
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: U všech typů materiálů jsou mechanické vlastnosti závislé kromě chemického složení zejména na struktuře a její morfologii, kterou je možno získávat a měnit pomocí různých typů tepelného popř. termomechanického zpracování. Jednou z nekonvečním metod, kterou lze výrazně modifikovat strukturu, je zpracování materiálu v semi-solid stavu. Experimentální program byl zaměřen na popsání vlivu různých technologických parametrů na vývoj struktury. Jako materiál byla zvolena nástrojová ocel X210Cr12. Tato ocel je ve výchozím stavu ledeburitická s primárnímy karbidy chromu. Po zpracování tixoformingem se struktura skládá z více než 95% zbytkového austenitu, převážně polyedrického tvaru. Zbylé meziprostory jsou vyplněny lamelárním karbidickým síťovím. Vzorky oceli byly ve všech případech ohřáty do semi-solid stavu, po té deformovány a řízeně ochlazeny. Bylo zkoušeno přímé kalení vodou, volné chlazení na vzduchu i pomalé řízené ochlazování. Tyto technologické parametry mají výrazný vliv na vývoj mikrostruktury, podílu jednotlivých fází a objemu metastabilního austenitu ve struktuře. Navíc deformace pod teplotou solidu podpořila rekrystalizaci struktury a bylo zjištěno výrazné zjemnění zrna. Morfologie a mikrotvrdost karbidického síťoví byla silně ovlivněna rychlostí ochlazování.
Abstrakt EN: Mechanical properties of metallic materials depend on their chemical composition and on microstructure, which can be altered by various heat treatment or thermomechanical treatment processes. Semi-solid processing is one of unconventional methods, which can be used for altering the microstructure and as well as for the manufacturing components with intricate shapes. The purpose of this experimental pro- gramme was to investigate the influence of transition of the X210Cr12 steel through semi-solid state on their hot deformation behaviour. The typical microstructure of this steel after semi-solid processing con- sisted of more than 95% of austenite located in quasi-globular austenitic grains and the austenite-carbide eutectics placed in the area among the austenitic grains. During experimental regimes, the specimens were heated into the semi-solid state. Immediately after the transition through semi-solid state, the material was cooled down to hot forming temperature, deformed and then cooled down in a controlled manner. The deformation was performed in three steps in the temperature interval from 1100 ? C to 870 ? C and the cooling rate after deformation from 1.2 K/s to 500 K/s. Reducing the deformation temperature led to the considerable grain refinement. The hardness of the microstructure was influenced by temperature interval of deformation as well as by the cooling rate reaching the values from 370 to 465 HV10.
Klíčová slova

Zpět

Patička