Přejít k obsahu


Percepce psychosociálního kontextu rodinného prostředí u adolescentních fotbalistů

Citace:
VOTÍK, J., HYNEK, J. Percepce psychosociálního kontextu rodinného prostředí u adolescentních fotbalistů. Studia Kinanthropologica, 2012, roč. 13, č. 3, s. 343-351. ISSN: 1213-2101
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Perception of the Psychosocial Context of Family by Adolescent Football Players
Rok vydání: 2012
Autoři: PaedDr. Jaromír Votík CSc. , Jaroslav Hynek
Abstrakt CZ: Hlavním cílem předložené studie bylo analyzovat výsledky získané vyhodnocením nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce monitorujícím percepci charakteristik psychosociálního prostředí rodiny adolescentními fotbalisty. Dílčími cíli byla komparace těchto dat s charakteristikami rodinného prostředí populace ČR a rodin fotbalových reprezentatnů ČR.
Abstrakt EN: The main objective of submitted study was to analyze the results obtained by evaluating the non-standardized self-constructed questionnaire that monitors perception of psychosocial characteristics of the family by adolescent football playes.
Klíčová slova

Zpět

Patička