Přejít k obsahu


Nová monografie o české sborové tvorbě v období baroka a klasicismu

Citace:
BEZDĚK, J. Nová monografie o české sborové tvorbě v období baroka a klasicismu. Hudební výchova, 2013, roč. 21, č. 1, s. 17. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A new monograph on the Czech choral works in the Baroque and Classicism
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenze na novou publikaci z oblasti muzikologie. Na stránkách knihy se objevují životní osudy a zmínky o sborových skladbách Bendy, Brixiho, Bendů, Brixiů, Černohorského, Dusíka, dále je zde uveden František Xaver Dušek, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Vojtěch Jírovec, Karel Blažej Kopřiva, Václav Jan Kopřiva, Jan Antonín Koželuh, Leopold Koželuh, František Václav Míča Adam Michna z Otradovic, Josef Mysliveček, Antonín Rejcha, František Xaver Richter, Jakub Jan Ryba, Josef Seger a další.
Abstrakt EN: Review of the new publication from the field of musicology. The pages of the book appear fates and mention of choral songs Bendy, Brixiho, Bend, Brixie, Černohorský, nitrogen, there is also provided Frantisek Xaver Dusek, Christopher Harant of Polžic and Bezdružic, Vojtěch Jírovec, Karel Blazej Kopriva, Václav Jan Kopriva, Jan Antonín tanner, tanner Leopold, Frantisek Vaclav Mica Adam Michna of Otradovic, Josef Mysliveček, Anthony Rejcha, Franz Xaver Richter, Jakub Jan Ryba, Josef Seger and more.
Klíčová slova

Zpět

Patička