Přejít k obsahu


Education technology - odraz myšlenek J. A. Komenského

Citace: ŠVEJDA, G. Education technology - odraz myšlenek J. A. Komenského. In Pedagogika pedagogů : tradice a současnost učitelství. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012, s. 47-49. ISBN: 978-80-7394-397-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Education technology - a reflection of the J. A. Comenius ideas
Rok vydání: 2012
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Prof. PaedDr. Gabriel Švejda CSc.
Abstrakt CZ: Technologie vzdělávání nemůže zaostávat za postmoderní dobou. Celý komplex této disciplíny je schopen nesouhlasit s názorem, že nové technologie rozpouští realitu. Naopak, otevírá novou dimenzi pedagogického myšlení.
Abstrakt EN: Education technology can not stay behind of the postmodern age. The whole complex of this discipline is capable to disaccord to the opinion that new technologies dissolves the reality. On the contrary, it opens up a new dimension of pedagogical thinking.
Klíčová slova

Zpět

Patička