Přejít k obsahu


Ekologická etika

Citace:
PŮBALOVÁ, L., ŠVEJDA, G. Ekologická etika. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, 112 s. ISBN: 978-80-87472-44-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ecological ethics
Rok vydání: 2012
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Vysoká škola evropských a regionálních studií
Autoři: Mgr. Ludmila Půbalová , Prof. PaedDr. Gabriel Švejda CSc.
Abstrakt CZ: Aktuální a v současnosti tolik diskutovaná problematika změny klimatu jen jednou částí obecnějšího problému lidstva a tím je vztah k životnímu prostředí obecně. Ten je předmětem filozofických úvah. Protože lidé mají rozdílný žebříček hodnot je také jiný přístup k životnímu prostředí. Zkoumáním těchto postojů se zabývá ekologická etika. Podle otázky: ?Co je základní a nejvyšší hodnota? se ekologická etika dále ještě dělí na antropocentrickou, teocentrickou, biocentrickou a ekoncentrickou. Předložený studijní text se snaží didaktickou formou za pomoci komparace významných ekologicko-etických filozofů představit základní podstatu ekologické etiky.
Abstrakt EN: Current and currently much-discussed issue of climate change just one part of a more general problem of humanity's relationship to the environment in general. He is the subject of philosophical reflection. Because people have different value systems is also a different approach to the environment. By examining these attitudes dealing with environmental ethics. According to the questions: What is the basic and the highest value? the ecological ethics also still divided on anthropocentric, teocentrickou, biocentric and ekoncentrickou. The present study seeks didactic text by using comparisons of significant ecological and ethical philosophers introduce the fundamental nature of environmental ethics.
Klíčová slova

Zpět

Patička