Přejít k obsahu


Zvýšení efektivity procesů strojírenské společnosti pomocí znalostního transferu

Citace: BOZDĚCH, J., DUCHEK, V., ŘEHOŘ, J. Zvýšení efektivity procesů strojírenské společnosti pomocí znalostního transferu. In Strojírenská technologie - Plzeň 2013 : sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0136-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The increase of the process efficiency in the engineering company using the knowledge transfer
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jan Bozděch , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D. , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V průmyslu je velmi důležitá spolupráce podniků s akademickou oblastí, kde je možné získat kvalitně připravené odborníky v různých oborech. Ještě kvalitněji připraveni jsou tito odborníci s praktickými zkušenostmi. Příspěvek představuje projekt, jehož hlavním záměrem je znalostní transfer mezi pracovištěm univerzity a partnerskou společností. Společnost pomocí tohoto transferu získá na určitou dobu asistenta z univerzity. Asistent ve společnosti řeší praktické problémy a získává tak reálný pohled na fungování firmy. Příspěvek uvádí příklad již uskutečněného projektu, na kterém jsou ukázány přínosy pro společnost, kterých se podařilo dosáhnout.
Abstrakt EN: In the industry is very important the cooperation of the companies with academic field, where it is possible to get well prepared experts in the different fields. When the experts have the practical experience, their value in the market is even higher. The paper presents a project which is the knowledge transfer between a university department and a partner company. The company gets from the university an assistant for a fixed period and for full-time. The Assistant solves in the company some practical problems and gets so the actual view on the company processes. The paper shows the example of the concrete project, where can been see the benefits for the company, which have been achieved.
Klíčová slova

Zpět

Patička