Přejít k obsahu


Faculty of Health Care Studies

Citace:
KOTT, J., MAURITZOVÁ, I., HOLUBEC, L. Faculty of Health Care Studies. Moskva, Ruská federace, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Faculty of Health Care Studies
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. Ing. Josef Kott DrSc. , Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D. , Doc. MUDr. Luboš Holubec CSc.
Abstrakt CZ: Prezentace fakulty zdravotnických studií a Západočeské univerzity v Plzni. na Západočeské univerzitě studuje celkem 16 000 studentů v programech bakalářských, magisterských a doktorských. Na fakultě zdravotnických studií studuje 900 studentů v bakalářských a 1 magisterském studijním programu. Na fakultě jsou 4 katedry: Katedra teoretických oborů, Katedra zachranářství a technických oborů, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence a katedra fyzioterapie a ergoterapie.
Abstrakt EN: Presentation Faculty for Medical and Health Care Studies and University of West Bohemia Pilsen. Nearly 16 000 students of the University of West Bohemia can choose from the wide range of Bacheolar, master and Philosophy Doctor study programmes. Nearly 900 students of the Faculty of health Care Studies can choose of Bacheolar and Master programmes. Consists of 4 departments: Department of Theoretical Studies, Department of Paramedical Rescue Work and Technical Studies, Department of Nursing and Midwifery and Department of Physiotherapy and Occupational Therapy.
Klíčová slova

Zpět

Patička