Přejít k obsahu


Using KINECT Technology Equipment for Ergonomics

Citace:
HOŘEJŠÍ, P., GÖRNER, T., KURKIN, O., POLÁŠEK, P., JANUŠKA, M. Using KINECT Technology Equipment for Ergonomics. MM Science Journal, 2013, roč. Neuveden, č. 3, s. 388-391. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using KINECT Technology Equipment for Ergonomics
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Petr Hořejší Ph.D. , Ing. Tomáš Görner , Ing. Ondřej Kurkin , Ing. Patrik Polášek , Ing. Martin Januška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Veškerá analýza pracovních poloh může být provedena pomocí klasického zpracování (tužka, papír, tabulky, měřidla). Tyto metody jsou obecně časově velmi náročné s pravděpodobností lidské chyby. V posledních letech investovaly zejména větší společnosti (např. automotive) nemalé finanční prostředky do nákupu tzv. Motion Capture (MoCap) zařízení. Tato zařízení jsou již dlouhodobě využívána, např. ve filmovém průmyslu, kde jsou pomocí MoCap pohyby skutečných herců přenášeny na virtuální 3D modely. Díky této technologii je tedy obečně možné přenášet pozice bodů (markerů) umístěných na lidském těle do digitální podoby, a to v reálném čase. Náklady na MoCap zařízení mohou být velmi významně redukovány pomocí zařízení KINECT, které bylo původně navrženo pro hraní počítačových her. Možnosti jsou oproti tradičním MoCap technologiím omezené, avšak pro základní ergonomickou analýzu představuje tato možnost levnou a spolehlivou variantu. V tomto článku je popsáno, jak lze napojit zařízení KINECT na profesionální programy pro ergonomické analýzy, jsou popsány případové studie, omezení a jsou analyzovány časové nároky.
Abstrakt EN: Analysis of human working postures designated for ergonomics can be performed by traditional measuring instruments - pen and paper. However, this method allows within a given period of time only a very limited count of ergonomic analyses with consideration of human error. Larger companies (especially automotive) have made considerable financial investments in Motion Capture (MoCap) devices in recent years. This device is well known, e.g. from the film industry, where we can animate a virtual character as a result of capturing real actor movements. Thanks to the expensive MoCap device, it is possible to acquire positions of points (called markers) on a character´s body in real time. The MoCap expenses can be significantly reduced with the aid of the KINECT device, which was originally designed for computer games. Although the potential is limited compared to traditional MoCap, for basic ergonomic analysis it represents a cheap and reliable alternative. The solution lies in connecting the software of the device with a professional tool for ergonomic analysis. This paper deals with usability analysis, financial and time demands of this new method of movement capturing (since September 2012). Every issue will be demonstrated in a case study.
Klíčová slova

Zpět

Patička