Přejít k obsahu


Využití technologií virtuální reality a zábavního průmyslu ve výrobě

Citace:
KURKIN, O., POLÁŠEK, P., GÖRNER, T., HOŘEJŠÍ, P. Využití technologií virtuální reality a zábavního průmyslu ve výrobě. AI magazine, 2013, roč. 6, č. 1, s. 58-61. ISSN: 1337-7612
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The use of virtual reality and entertainment industries technology in manufacturing
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Ondřej Kurkin , Ing. Patrik Polášek , Ing. Tomáš Görner , Ing. Petr Hořejší Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává obecně o možnostech zachycení pohybu reálného člověka při práci, přenesení tohoto pohybu na digitální model člověka a následně jeho podrobení ergonomickým analýzám. Aby bylo možné toto vše provést, je nutné si uvědomit, jaké jsou v této oblasti možnosti, zvolit jakými prostředky budeme pohyby člověka snímat, a dále pak v jakém softwaru provedeme ergonomické analýzy. Konkrétní případová studie pak popisuje možnosti využití snímače Kinect pro zachycení pohybů člověka a softwarového nástroje Process Simulate Human z rodiny digitálního podniku Tecnomatix, od společnosti SIEMENS PLM Industry.
Abstrakt EN: The paper deals with the general possibilities of real man at work motion capture, transfer this motion on a digital human model, and then subjecting it ergonomic analysis. In order to do all this, it is necessary to understand what are the options in this area, which means to choose how to shoot the movements of a person, and then in which software the ergonomic analysis will be perfomed. The specific case study describes the possibilities of use the Kinect sensor for human movement capturing and software tool Process Simulate Human from the family of digital factory Tecnomatix from Siemens PLM Industry.
Klíčová slova

Zpět

Patička