Přejít k obsahu


K (ne)přípustnosti vydražení členského podílu v družstvu ve veřejné dražbě podle zákona o veřejných dražbách

Citace:
DVOŘÁK, T. K (ne)přípustnosti vydražení členského podílu v družstvu ve veřejné dražbě podle zákona o veřejných dražbách. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 8, s. 267-271. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The (in)admissibility auction membership share in the cooperative at public auction in accordance with the Act of Public Auctions
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Již od roku 2000, kdy byl přijat zákon o veřejných dražbách, vznikají pochybnosti o tom, zda může být členský podíl v družstvu předmětem dražby podle zákona. Uvedená problematika přitom s plynoucím časem neztratila na naléhavosti, ba spíše naopak; s přijetím rekodifikace českého soukromého práva její závažnost znovu akceleruje.
Abstrakt EN: Since 2000, when the law was adopted by public auction, raises doubts about whether it can be membership share in the cooperative auctioned by law. These issues yet with the passing of time lost on the urgency, and rather, with the adoption of re-codification of the Czech private law again accelerates its severity.
Klíčová slova

Zpět

Patička