Přejít k obsahu


Semantic markup for Web Applications

Citace:
DOSTAL, M., FIALA, D., JEŽEK, K. Semantic markup for Web Applications. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, roč. 2013, č. 76, s. 506-509. ISSN: 2010-376X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Semantic markup for Web Applications
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Martin Dostal , Ing. Dalibor Fiala Ph.D. , Prof. Ing. Karel Ježek CSc.
Abstrakt CZ: V tomto článku bychom chtěli uvést příklady dobrého sémantického vyznačování a jeho významu pro úspěch webových aplikací. Webové vyhledávače jsou jedním z nejlepších prostředků jak dosáhnout na potenciální zákazníky a jedním z hlavních indikátorů užitečnosti webových stránek. Představíme nejdůležitější sémantické slovníky používané Googlem a Yahoo a pak vysvětlíme proces implementace sémantického vyznačování a jeho důležitost pro vyhledávače a jiné spotřebitele sémantického vyznačování. Popíšeme metody pomalého vyznačování RDFa využité v naší aplikaci pro sběr výzev k publikaci na konferencích (call for papers).
Abstrakt EN: In this paper we would like to introduce some of the best practices of using semantic markup and its significance in the success of web applications. Search engines are one of the best ways to reach potential customers and are some of the main indicators of web sites' fruitfulness. We will introduce the most important semantic vocabularies which are used by Google and Yahoo. Afterwards, we will explain the process of semantic markup implementation and its significance for search engines and other semantic markup consumers. We will describe techniques for slow conceiving RDFa markup to our web application for collecting Call for papers (CFP) announcements.
Klíčová slova

Zpět

Patička