Přejít k obsahu


Matematická příprava budoucích učitelů mateřských škol

Citace:
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematická příprava budoucích učitelů mateřských škol. In Matematika v primárnej škole : rôzne cesty, rovnaké ciele : sborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov: Prešovská univerzita. Pedagogická fakulta, 2013. s. 171-175. ISBN: 978-80-555-0765-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of Mathematical Competencies of Future Kindergarten Teachers
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Prešovská univerzita. Pedagogická fakulta
Autoři: PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni se zabýváme inovací studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. Pracujeme na profilu absolventa a na vytvoření profesních způsobilostí a systému jejich ověřování. Projekt Matematické modelování v preprimárním vzdělávání měl za úkol seznámit studenty s významem a různými formami modelováni předmatematických představ a naučit je tvořit vlastní aktivity tak, aby u dětí rozvíjely potřebné kompetence.
Abstrakt EN: At the Faculty of Education (The University of West Bohemia in Pilsen) we have been concerned with innovation of the Teacher Training for Nursery Schools study programme. We have been working on the graduate's profile, forming professional qualification and the system of their verification. The aim of the project ?Mathematical Modelling In Preschool Education" was to familiarize students studying Kindergarten teaching with the importance and various methods of modelling pre-mathematical ideas and to teach them how to create their own activities, so that children develop the necessary competencies.
Klíčová slova

Zpět

Patička