Přejít k obsahu


K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů

Citace:
KOPECKÝ, M. K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů. Správní právo, 2013, roč. 46, č. 2, s. 88-96. ISSN: 0139-6005
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To the institute of departments and other local administrative entities of administrative authorities
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: Článek se věnuje rozboru situací, kdy zákon zřizuje nebo umožňuje zřizovat k organizačním jednotkám státu, které označuje za správní úřady, pracoviště nebo jiné útvary, které mají oproti územní působnosti takového správního úřadu jen omezenou územní působnost. V důsledku svěření některých kompetencí přímo pracovištím správních úřadů dochází k tomu, že lze i na tato pracoviště klást ústavněprávní požadavky jako na správní úřady, tedy aby je zřizoval zákon a aby zákon stanovil jejich působnost.
Abstrakt EN: The article deals with the analysis of situations where the law sets up (or allows setting up) departments or other administrative entities within administrative authorities (organizational units of the state), whereas these entities have limited territorial jurisdiction in comparison of administrative authority as such. As a result of the delegation of certain competences directly to mentioned administrative entities it seems necessary to regulate them by law, i.e. to establish them and set their competencies by law according the basic constitutional requirements.
Klíčová slova

Zpět

Patička