Přejít k obsahu


Několik úvah k právnímu postavení agentur práce a specifikům právního vztahu agentur práce a uživatelů

Citace:
DITTRICH, M. Několik úvah k právnímu postavení agentur práce a specifikům právního vztahu agentur práce a uživatelů. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby. Praha: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 218-223. ISBN: 978-80-210-6084-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some thoughts on the position of job agencies and the specifics of the relationship job agency-user from the legal perspective
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Autoři: Mgr. Michal Dittrich
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován zejména charakteru právního postavení agentur práce zejména se zaměřením na vymezení právního vztahu k uživateli v kontextu specifik tohoto vztahu z pohledu obchodního zákoníku zák.č. 513/1991 Sb., občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a zákoníku práce č. 40/1964 Sb.
Abstrakt EN: The article deals primarily with the nature of the legal position of job agencies. In particular, the article focuses on the definition of the legal relation towards the user within the context of its specifics from the point of view of the Commercial Code (Act No. 513/1991 Sb.), of the Civil Code (Act No. 40/1964 Sb.) and from the point of the of the Labour Code (Act No. 40/1964 Sb.) as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička