Přejít k obsahu


Zvyšování efektivity montážních procesů ve strojírenské společnosti

Citace:
BOZDĚCH, J., FULEMOVÁ, J., DUCHEK, V. Zvyšování efektivity montážních procesů ve strojírenské společnosti. In Strojírenská technologie - Plzeň 2013 : sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0136-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The increasing of the assembly processes efficiency in engineering company
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jan Bozděch , Ing. Jaroslava Fulemová , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje praktickou aplikaci metody ASA-ICHI na montážní procesy strojírenské společnosti pro dosažení vyšší efektivity. Cílem této aplikace bylo zavedení systému trvalého zlepšování, do kterého jsou také aktivně zapojeni přímo výrobní pracovníci. To je cesta, jak je motivovat, protože mají přímý podíl na zvyšování kvality montážních procesů. Aplikace metody ASA-ICHI přinesla společnosti nejen zvýšení kvality produktů, ale také značné ekonomické úspory a motivované spolupracovníky, kteří mají zájem podílet se na zvyšování efektivity.
Abstrakt EN: The paper presents a practical application of the method ASA-ICHI at assembly processes in engineering company which is used for higher efficiency. The aim of this application was an implementation of the continuous improvement system which actively involves the production workers to this process. This is a way how to motivate them, because they directly contribute to improving the quality of assembly processes. The application of ASA-ICHI method brings not only improving the quality of products but also considerably economic savings and motivated co-workers who are interested to participate in improving efficiency.
Klíčová slova

Zpět

Patička