Přejít k obsahu


Antibacterial Cr-Cu-O films prepared by reactive magnetron sputtering

Citace:
MUSIL, J., BLAŽEK, J., FAJFRLÍK, K., ČERSTVÝ, R., PROKŠOVÁ, Š. Antibacterial Cr-Cu-O films prepared by reactive magnetron sputtering. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2013, roč. 276, č. July, s. 660-666. ISSN: 0169-4332
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Antibacterial Cr-Cu-O films prepared by reactive magnetron sputtering
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc. , Ing. Jakub Blažek , Karel Fajfrlík , Ing. Radomír Čerstvý , Ing. Šárka Prokšová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vyšetřováním vlivu obsahu mědi a struktury na antibakteriální a mechanické vlastnosti vrstev na bázi Cr-Cu-O. Vrstvy Cr-Cu-O byly připraveny metodou reaktivního magnetronového naprašování ze složených Cr/Cu terčů s využitím duálního magnetronu. 100% antibakteriální efektivity zabíjení bakterií E. Coli je možné dosáhnout, jestliže (1) obsah Cu ve vrstvách je vyšší než 15 at.% a (2) vrstvy jsou buď amorfní nebo krystalické se strukturou delafossitu CuCrO2. Připravené Cr-Cu-O vrstvy nepotřebují pro aktivaci antibakteriálního efektu ozařování UV ani viditelným světlem a velmi efektivně zabíjejí bakterie E. Coli na denním světle i ve tmě. Rentgenovsky amorfní vrstvy Cr-Cu-O s přibližně 20 at.% Cu vykazují vyšší tvrdost (4 GPa), efektivní Youngův modul (72 GPa) a elastickou vratnost (37 %) než krystalické vrstvy se strukturou delafossitu CuCrO2.
Abstrakt EN: The paper reports on correlations between the structure of Cr-Cu-O films, the content of Cu in the films and their (i) antibacterial efficiency against E. Coli bacteria and (ii) mechanical properties. The Cr-Cu-O films were prepared by reactive magnetron sputtering from composed Cr/Cu targets using a dual magnetron. It was found that the 100% efficiency of the killing of E. coli bacteria on the surface of the Cr-Cu-O film is achieved if (1) the Cu content in the film is higher than 15 at.% and (2) the film is either X-ray amorphous or crystalline with the CuCrO2 delafossite structure. These Cr-Cu-O films need no excitation and very effectively kill E. coli bacteria in the daylight as well as in the dark. The X-ray amorphous Cr-Cu-O films with approximately 20 at.% Cu exhibit a higher hardness (4 GPa), effective Youngs modulus (72 GPa) and elastic recovery (37 %) compared with the crystalline Cr-Cu-O film with the CuCrO2 delafossite structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička