Přejít k obsahu


Modelling of the turbocharger vibrations

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modelling of the turbocharger vibrations. In Engineering Mechanics 2013, Conference Proceedings. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS, 2013. s. 673-682. ISBN: 978-80-87012-47-5 , ISSN: 1805-8256
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of the turbocharger vibrations
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá odvozením dynamického modelu turmodmychadel s rotorem uloženým na dvou ložiskách s plovoucími pouzdry. Model respektuje ložiskové síly působící na čepy a plovoucí pouzdra prostřednictvím vnitřního a vnějšího olejového filmu. Jsou respektovány gyroskopické účinky, vnější a vnitřní tlumení poddajného hřídele rotoru a kola turbiny a kompresoru jsou uvažována jako tuhé kotouče. K vyšetření kritických otáček je provedena modální analýza a využit Campbellův diagram.
Abstrakt EN: The paper deals with derivation of the dynamical model of the turbochargers with rotor supported on the two floating ring bearings. The model respects the bearing forces acting upon the journals and floating bearing rings by means of inner and outer oil-films. The gyroscopic effects, external and internal damping of the flexible rotor shaft and the rigid turbine and compressor wheels are respected. The modal analysis and the Campbell diagram is used in the turbocharger linearized model to find the critical speeds.
Klíčová slova

Zpět

Patička