Přejít k obsahu


K aktuálním otázkám vymahatelnosti práva v pracovněprávních vztazích

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. K aktuálním otázkám vymahatelnosti práva v pracovněprávních vztazích. Právní zpravodaj, 2013, roč. neuveden, č. 1, s. 85-93.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The current issues of law enforcement in labor relations
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Současné problémy ve vymahatelnosti práva se nepříznivě podepisují na všech úsecích života společnosti a zcela pochopitelně se dotýkají i pracovněprávních vztahů. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na některé aspekty současných problémů v oblasti pracovního práva a jejich dopadů v pracovněprávních vztazích, nečiní si však nárok na úplnou analýzu dané situace.
Abstrakt EN: Current problems in law enforcement has a negative sign for all sections of society and understandably also affect labor relations. The aim of this paper is to highlight some aspects of the current problems in the field of labor law and their impact on labor relations, does not, however, entitled to a full analysis of the situation.
Klíčová slova

Zpět

Patička