Přejít k obsahu


K otázce vztahu přírodních a humanitních věd: Brockmanovo pojetí "třetí kultury" a jeho kritika

Citace:
BENDA, L. K otázce vztahu přírodních a humanitních věd: Brockmanovo pojetí "třetí kultury" a jeho kritika. Katedra filozofie FF ZČU v Plzni, Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Libor Benda
Abstrakt CZ: Humanitní vědy se v posledních letech ocitají pod stále silnějším útokem ze strany naturalistického tábora, podle jehož představitelů filosofie a další disciplíny z této oblasti ztratily svoje opodstatnění, nemohou nám sdělit nic podstatného a měly by být zcela nahrazeny přírodními vědami. V návaznosti na tzv. problém dvou kultur, kterým v roce 1959 C. P. Snow pojmenoval existenci komunikační a vědomostní propasti mezi přírodními vědci na jedné straně a představiteli humanitních oborů na straně druhé, označil John Brockman stoupence tohoto názorového proudu jako "třetí kulturu" - skupinu přírodních vědců, kteří jsou schopni nahradit humanitní vědce jak v oblasti řešení humanitněvědních problémů, tak v roli veřejných intelektuálů. Ve svém příspěvku tento postoj podrobím kritice a nabídnu k němu alternativu, a to jeho konfrontací s původním Snowovým pojetím "třetí kultury", v němž ústřední postavení rovněž zaujímají přírodní vědy, ale vědy humanitní jsou jejich nepostradatelným doplňkem.
Klíčová slova

Zpět

Patička