Přejít k obsahu


Gear drive system dynamics: Vibro-impact modeling and analysis

Citace:
BYRTUS, M. Gear drive system dynamics: Vibro-impact modeling and analysis. Advanced Science Letters, 2013, roč. 19, č. 3, s. 1039-1043. ISSN: 1936-6612
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Gear drive system dynamics: Vibro-impact modeling and analysis
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Dynamika ozubených převodů je komplexní výzkumné téma. Existuje řada konstrukčních faktorů, které ovlivňují správnou funkci převodových soustav. I když je ozubený převod správně navržen pro dané provozní podmínky, mohou vznikat nežádoucí dynamické jevy díky přítomnosti vnitřního parametrického buzení nebo díky vnějšímu buzení. Článek se zaměřuje na jevy související s rázovými ději v ozubení. Je uveden přehled metod matematického modelování ozubených převodů s uvažováním zubových a ložiskových vazeb s nelinearitami a dále je provedena dynamická analýza převodovky s ohledem na nelineární jevy vyvolané rázovými ději v ozubení.
Abstrakt EN: Gear drive dynamic is wide range and complex research topic. There exist many design factors influencing proper functionality of the gear drive. Although the gear drive is proper designed for given operation conditions, undesirable phenomena can occur because of internal parametric excitations or due to over- or under-loading of the system. This paper focuses on a phenomenon regarding vibro-impact oscillation. First, a brief overview of mathematical modeling of gear drives including gearing and bearing couplings with nonlinearities summarized and dynamic analysis focused on detection of nonlinear phenomena influenced by gear impact motions is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička