Přejít k obsahu


Tváře naturalismu - Sellars vs. Rosenberg

Citace:
DACH, S. Tváře naturalismu - Sellars vs. Rosenberg. Západočeská Univerzita v Plzni, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Stefanie Dach
Abstrakt CZ: Moderní naturalismus patří v současnosti k nejrozšířenějším řešením vztahu mezi filosofií a vědou. Nestaví mezi nimi ostrou hranici a většinou přijímá přírodovědecký, materialistický obraz světa. Pod hlavičkou naturalismu se ovšem sdružují velmi různorodé přístupy, jež se liší zejména svou mírou redukcionismu a svým přístupem k těm předmětům, jejichž redukce na fyzikální skutečnost je obtížná. Dokonce i zastánci nejradikálnějších naturalistických postojů se nemusejí shodnout na tom, jestli bychom měli tyto předměty do naturalistického obrazu světa zařadit nebo zcela odmítnout. V mém příspěvku představím dva zastánce radikálního naturalismu, A. Rosenberga a W. Sellarse, i jejich odlišné zacházení s těmi aspekty našeho světa, které zřejmě vzdorují redukci na fyzikální skutečnost (významy, fenomenální kvality, normy). Příspěvek ukazuje, jak jejich rozdílné řešení těchto potíží se může promítnout do odlišného pojetí úkolu filosofie v rámci přírodovědeckého přístupu ke světu.
Klíčová slova

Zpět

Patička