Přejít k obsahu


Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky : právně historická analýza jednoho sporu hraběte Šporka s advokátem Neumannem : (k 350. výročí narození hraběte Františka Antonína Šporka)

Citace:
HRDINA, A. Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky : právně historická analýza jednoho sporu hraběte Šporka s advokátem Neumannem : (k 350. výročí narození hraběte Františka Antonína Šporka). 1. vyd. Ostrava : KEY Publishing, 2013, 340 s. ISBN: 978-80-7418-155-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Why Count Spork sat in prison for debtors: Legal historical analysis of a conflict Count Spork with a lawyer Neumann (the 350th anniversary of the birth of Count Frantisek Antonin Spork)
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Autor se ve své knize zabývá osobností hraběte Františka Antonína Šporka. Předmětem jeho zájmu je zejména jeho spor s advokátem Neumannem, který je podrobně analyzován z právněhistorického pohledu.
Abstrakt EN: The author of the book deals with the personality of an earl Frantisek Antonin Spork. It deals particulary with his dispute with a lawyer Neumann who is thoroughly analyzed from the point of law-theoretical view.
Klíčová slova

Zpět

Patička