Přejít k obsahu


Nové koncepce výkovků

Citace:
JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Nové koncepce výkovků. Kovárenství, 2013, roč. 47, č. květen 2013, s. 52-56. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New forging approaches for the future
Rok vydání: 2013
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: I po tisíciletích zpracování oceli, po mnoha staletích experimentálního vývoje a v 19. a 20. století intenzivního vědeckého výzkumu s nasazením nejmodernějších technik, kdy už se zdálo, že možnosti ocelí dosáhly maxima, se neustále objevují nové a nové možnosti, jak modifikovat jejich strukturu a tím ovlivňovat jejich vlastnosti [1-4]. Tento článek přináší nové poznatky autorů o ocelích a jejich zpracování, které by mohly v blízké budoucnosti zásadně ovlivnit tvář zápustkového kování a posunout hranice možností zápustkových výkovků. Úsporně legované oceli s pevnostmi kolem 2000 MPa a tažností přes 10 % pro zápustkové výkovky vyráběné nekomplikovaným postupem zpracování s nízkým požadavkem na spotřebu energií jsou toho dobrým příslibem.
Abstrakt EN: After thousand years of steel processing, many centuries fo experimental development and an intensive scientific research applying the most innovative techniques in the 19th and 20th centuries it might seem that the potential of steels has reached its maximum. Yet, new possibilities of modifying steel structure and thus influencing its properties keep appearing [1-4]. This article introduces authors´new findings about steels and their treatment, which could influence the overall image of die forging and push the limits of forged products in the near future. Low cost alloyed steels with tensile strength of about 2000 MPa and ductility over 10 % for die forging produced by a straigthforward procedure with the low energy consumption in mind seem to be a promising start.
Klíčová slova

Zpět

Patička