Přejít k obsahu


Legenda o Mnichovu Hradišti. Příspěvek k Metternichově balkánské a africké politice

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Legenda o Mnichovu Hradišti. Příspěvek k Metternichově balkánské a africké politice. Slovanský přehled, 2013, roč. 99, č. 1-2, s. 1-14. ISSN: 0037-6922
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Münchengrätz Legend. A Contribution to Metternich's Balkan and African Policy
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je přehodnotit význam rakousko-ruských jednáních v Mnichově Hradišti o situaci v Osmanské říši v roce 1833 a odmítnout tezi, že Metternich v tomto severočeském městě vyměnil rakouské zájmy na jihovýchodě za ruskou podporu proti revolucím v západní Evropě. Studie se tak snaží dokázat, že pro Rakousko doby předbřeznové měly oblasti osmanské říše mimořádný geopolitický význam.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to reassess the significance of the Austro-Russian negotiations in Münchengrätz in 1833 on the situation within the Ottoman Empire and refute the deep-rooted allegation that Metternich sold Austria's interests beyond its south-eastern border for Russia's support against revolutions in other parts of Europe. The paper attempts thus to prove that the Ottoman Empire was geopolitically very important for Austria during Vormärz.
Klíčová slova

Zpět

Patička