Přejít k obsahu


Racionalizace prostorového uspořádání zefektivní výrobu

Citace:
ŠIMON, M., KLEINOVÁ, J., KOSTELNÝ, V., MILLER, A. Racionalizace prostorového uspořádání zefektivní výrobu. Logistika, 2013, roč. 19, č. 5, s. 34-35. ISSN: 1211-0957
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rationalization layout streamline production
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc. , Ing. Vladimír Kostelný , Ing. Antonín Miller
Abstrakt CZ: Konkurenceschopnost výrobních podniků je dána schopností vyrábět produkty podle požadavků zákazníka, v kvalitě, čase a za cenu, kterou je zákazník ochoten zaplatit. Optimální prostorové uspořádání výrobního systému je jedním z kroků pro jeho efektivní fungování. Racionalizace prostorového uspořádání přináší především ekonomické efekty, efektivní využití výrobních prostor, zpřehlednění výroby a další výhody.
Abstrakt EN: The competitiveness of manufacturing companies is determined by the ability to manufacture products according to customer requirements, quality, time and price that the customer is willing to pay. Optimal layout of the production system is one of the steps for its effective functioning. Rationalization layout brings the economic effects, efficient use of production areas, streamlining production and other benefits.
Klíčová slova

Zpět

Patička