Přejít k obsahu


Studium zaniklé kulturní krajiny pomocí dálkového archeologického průzkumu

Citace:
ČULÍKOVÁ, L., STARKOVÁ, L. Studium zaniklé kulturní krajiny pomocí dálkového archeologického průzkumu. Kočovce, Slovensko, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Lucie Čulíková Ph.D. , Mgr. Lenka Starková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku bylo kromě samotného vyhledávání uvedených archeologických struktur pomocí dat získaných dálkovým průzkumem také jejich verifikace prostřednictvím širšího spektra archeologických metod nedestruktuvního charakteru (např. písemné prameny, kartografické prameny, ortofotomapy, historické letecké snímky atp.), dále transformace zachycených polí do digitální podoby, sledování prostorových vztahů polností k dalším krajinným a sídelním prvkům a rovněž zhodnocení efektivity dálkového laserového snímkování v této problematice.
Klíčová slova

Zpět

Patička