Přejít k obsahu


Prostorová data a geo-ontologie

Citace:
ČERBA, O. Prostorová data a geo-ontologie. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013.. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-905243-7-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Spatial Data and Geo-ontologies
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAGNANIMITAS
Autoři: Ing. Mgr. Otakar Čerba Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřený na problematiku propojení prostorových dat a ontologií. Ontologie jako inovativní moderních technologie podporující sémantický web mohou do oblasti geomatiky a geoinformatiky přinést nové postupy a znalosti. Ontologie také mohou přispět především k řešení sémantických otázek a ke zlepšení vnímání a interpretace komplikovaných struktur prostorových dat, které jsou zaměřený spíše na strojové zpracování než na srozumitelnost pro uživatele. Současný způsob zpracování i vizualizace prostorových dat je díky nedostatku sémantiky velmi náchylný k nejrůznějším dezinterpretacím a nedorozuměním. Navíc ontologické systémy mohou být efektivnější a vhodnější pro některé typy prostorových dat.
Abstrakt EN: This paper is focused on questions of an interconnection of spatial data and ontologies. Ontologies as the innovative modern technologies supporting Semantic Web can bring new knowledge and methods to the sphere of geomatics and geoinformatics. Ontologies can contribute to a solving of semantic questions and to an improvement of perception and interpretation of complicated structures of spatial data that are oriented to machine processing more than human understanding. The current approach of spatial data processing and visualization is due to lack of semantics very susceptible to various misunderstanding and dis-interpretation. Moreover ontological systems could be more efficient and fitting for some types of spatial data.
Klíčová slova

Zpět

Patička