Přejít k obsahu


Potlačení kmitů vstupního LC filtru trakčního pohonu s DTC pomocí prediktivního řízení

Citace:
GLASBERGER, T., TALLA, J., JANDA, M. Potlačení kmitů vstupního LC filtru trakčního pohonu s DTC pomocí prediktivního řízení. In Elektrické pohony : XXXIII. konference (ELPO 2013). Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02457-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mitigation of DTC controlled traction drive input LC filter oscillations using predictive control
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Ing. Jakub Talla Ph.D. , Ing. Martin Janda Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Práce se zabývá návrhem algoritmu přímého řízení momentu pro synchronní motor s permanentními magnety trakčního pohonu napájeného ze stejnosměrné troleje. Navržený algoritmus s využitím prediktivního řízení upravuje velikost požadovaného momentu tak, aby byly minimalizovány kmity napětí kondenzátoru stejnosměrného meziobvodu. Správná funkce navržených algoritmů je ověřena pomocí simulací i na labora-torním modelu pohonu o jmenovitém výkonu 10 kW.
Abstrakt EN: The paper proposes a direct torque control algorithm for permanent magnet synchronous motor traction drive supplied from a DC trolley-wire. The proposed algorithm using the model predictive control adjusts the size of the demanded torque to minimize oscillation of the DC link capacitor voltage. Proper function of the proposed algorithm is verified on a laboratory drive model with rated output power of 10 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička