Přejít k obsahu


Vývoj elektrické vodivosti polyanilinu v průběhu environmentálního stárnutí

Citace:
ČERMÁK, M., POLANSKÝ, R., DŽUGAN, T. Vývoj elektrické vodivosti polyanilinu v průběhu environmentálního stárnutí. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava - Poruba: VSB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 313-318. ISBN: 978-80-248-2988-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conductivity change of polyaniline during environmental aging
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava - Poruba
Název zdroje: VSB - Technical University of Ostrava
Autoři: Ing. Michal Čermák , Doc. Ing. Radek Polanský Ph.D. , Ing. Tomáš Džugan Ph.D. ,
Abstrakt CZ: článek se zabývá změnou elektrické vodivosti PANI-H2SO4 používané jako polovodivá ochrana ve vysokonapěťových zařízeních v různých typech prostředí. Elektrická vodivost byla měřena v prostředí o normálních laboratorních podmínkách po dobu 3833 hodin, dále v prostředí o zvýšené teplotě 80 °C po dobu 2350 hodin, v prostředí vlhkém po dobu 467 hodin a v prostředí se zvýšenou emisí UVA záření po dobu 3516 hodin. Pokles elektrické vodivosti polyanilinu měl ve všech zkoumaných případech exponenciální charakter. Největšího poklesu bylo zaznamenáno v prostředí vlhkém. Naopak nejnižší pokles byl zaznamenán v prostředí se zvýšenou emisí UVA záření. Změnu elektrické vodivosti lze vysvětlit vodivostním mechanismem elektronového tunelování mezi jednotlivými vodivými zrny, které v průběhu degradace zmenšují svůj objem.
Abstrakt EN: The effect of aging on the electrical properties of PANI-H2SO4 used for semi-conductive protective layer in high voltage engines was studied in this paper as a time change in electrical conductivity in different types of media. Electrical conductivity was measured at normal laboratory conditions for aging times up to 3833 hours, at the temperature of 80 °C for aging times up to 2350 hours, in the high humidity for aging times of 467 hours and in the medium with UVA radiation for aging times of 3516 hours. The degradation of conductivity of polyaniline has an exponential character in all types of measured environment. The biggest fall in conductivity was measured in the high humidity. On the contrary, the lowest decreasing of conductivity was measured in the medium with UVA radiation, which contradicted presumptions. The change in conductivity can be explained by a mechanism consisting of electron tunneling between conducting grains embedded into an insulating matrix because the conducting grains can reduce their size during the degradation.
Klíčová slova

Zpět

Patička