Přejít k obsahu


Problematika indukčního nabíjení elektromobilů

Citace:
KINDL, V., SKALA, B., PECHÁNEK, R., SVĚTLÍK, P. Problematika indukčního nabíjení elektromobilů. In Elektrické pohony : XXXIII. konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02457-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The problem of Inductive charging of electrical vehicles
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D. , Ing. Roman Pechánek Ph.D. , Ing. Pavel Světlík
Abstrakt CZ: Práce se zabývá způsoby bezdrátového nabíjení. V zásadě lze pro takovou aplikaci použít dvě metody přenosu energie. Indukční nabíjení, které lze realizovat poměrně jednoduchým zapojením, bez potřeby sofistikovanějších zpětných vazeb. Takové řešení vychází z hlediska pořizovacích nákladů velice příznivě, nicméně jeho účinnost, jak bude ukázáno, není vysoká. Další možností je nabíjení s využitím rezonance, které je technologicky náročnější a tudíž dražší. Přenos energie probíhá mezi dvojicí párů cívek (vysílacích a přijímacích), které jsou v rezonanci. Takový systém je pak mnohem účinnější (až 95%).
Abstrakt EN: The paper is dealing with induction charging principles. There are two possibilities for this kind of application. The induction charging, which could be realized quite easy way, without sophisticated feedbacks. This solution is very cheap, but its efficiency, as it will be shown, isn't high. The next possibility is charging with using the resonance, which is technologicaly more complicated and more expensive. The energy transmission takes place between two pairs of coils (the transmitter and the receiver), which are in the resonance state. The efficiency of this system is higher (up to 95%).
Klíčová slova

Zpět

Patička