Přejít k obsahu


Držák nožové pojistky určený k přiletování

Citace:
KROTÁK, S., ŠIMLOVÁ, M., DVOŘÁK, J. Držák nožové pojistky určený k přiletování. Prague, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Holder of a blade fuse intended for soldering
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prague
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Stanislav Kroták , Ing. Martina Šimlová , Ing. Josef Dvořák
Abstrakt CZ: Funkce držáku spočívá v tom, že se vždy dva držáky upevnění proti sobě s odstupem v požadované velikosti dle tloušťky nohy nožové pojistky. Část těla držáku určená k nasouvání nožové pojistky je ohnuta ve vnějším rádiu odpovídajícím 1,5 násobku délky přímé části držáku. Tento rádius zajišťuje plynulé nasouvání pojistky. Zároveň tato část s rádiem za provozu zajišťuje požadované tlumící vlastnosti celého držáku a drží nožovou pojistku v žádoucí poloze. Držák nožové pojistky je možné vystřihnout z pásu s následným ohnutím jednotlivých částí bez nutnosti dalšího strojního opracování.
Abstrakt EN: The function of the holder is that always two holder are attached against each other at a required distance according to the thicknesss of the leg of the blade fuse. A part of the holder´s body which is designed for pushing the blade fuse, is bent in the outer radius equal to 1,5 multiple of the length of the straight part of the holder. This radius enables a smooth pushing of the fuse. As well this part with the radius enables required dampening features of the whole holder while running and holds the blade fuse in the desired position. The holder of the blade fuse can be cut from a strip and then bent without additional machining.
Klíčová slova

Zpět

Patička