Přejít k obsahu


Simulace jednofázového řízeného zdroje napětí

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Simulace jednofázového řízeného zdroje napětí. In Elektrické pohony : XXXIII. konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-02-02457-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of Single-phase Controlled Voltage Source
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek prezentuje rozbor chování jednofázového řízeného zdroje napětí o výkonu 1MW. Jednofázový řízený zdroj napětí bude sloužit jako emulátor jednofázové trakční síťě 25kV/50Hz a 15kV/16.7Hz. Vlastnosti řízeného zdroje napětí jsou testovány na simulačním modelu, na kterém je testováno i navrhnuté řízení. Analyzováno je chování navrženého zdroje v ustálených stavech i ve vybraných přechodných dějích.
Abstrakt EN: This paper represents behavior of single-phase controlled voltage source with nominal power 1MW. This single-phase controlled voltage source will be used as traction trolley-wire emulator for both voltage level 25kV/50Hz and 15kV/16.7Hz. Properties of controlled voltage sources are tested on a simulation model with designed control algorithm. The behavior of the designed voltage source is analyzed in steady state and in selected transients.
Klíčová slova

Zpět

Patička