Přejít k obsahu


Přímé řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety s bezsenzorovou estimací rychlosti a polohy

Citace:
MUŽÍKOVÁ, V., GLASBERGER, T., ŠMÍDL, V., PEROUTKA, Z. Přímé řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety s bezsenzorovou estimací rychlosti a polohy. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VSB - Technical University, 2013. s. 253-258. ISBN: 978-80-248-2988-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct torque control of permanent magnet synchronous motor with sensorless estimation of rotor speed and position.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University
Autoři: Ing. Vendula Mužíková , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá návrhem algoritmu bezsenzorového řízení synchronního motoru s povrchovými magnety. Pro estimaci je využit Kalmanův filtr s redukovaným modelem, který poskytuje informaci o poloze a rychlosti rotoru na základě měření statorových proudů a rekonstruovaných statorových napětích. Je analyzován vliv nelinearit v podobě mrtvých časů. Vyvinutý algoritmus řízení je ověřen simulacemi a experimenty v různých provozních stavech na laboratorním pohonu o výkonu 10.7kW.
Abstrakt EN: This paper is concerned with a speed and position estimator of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) controlled by direct torque control. The designed estimator is based on a reduced order Kalman filter First the direct torque control of the PMSM with a position sensor is presented. Next the Kalman filter based estimator for electrical rotor speed and electrical rotor position is proposed and thereafter implemented into the described drive control algorithm. The proper function of the proposed sensorless control is verified in selected transient states of the motor drive. The influence of nonlinearities in the model (dead times) is analyzed. Verification studies were performed on a simulation model with PMSM laboratory prototype parameters with rated power of 10.7kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička