Přejít k obsahu


Control of Single-Phase H-bridge Power Converter Based on Vector Control

Citace:
BLAHNÍK, V., TALLA, J. Control of Single-Phase H-bridge Power Converter Based on Vector Control. In 4th International Conference on Clean Electrical Power : Renewable Energy Resources Impact. New York: IEEE, 2013. s. 548-551. ISBN: 978-1-4673-4429-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of Single-Phase H-bridge Power Converter Based on Vector Control
Rok vydání: 2013
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Jakub Talla ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje řízení jednofázového H můstkového výkonového měniče, který pracuje se střední a vysokou spínací frekvencí (více než tisíce Hertz). řízení prezentované v článku využívá vektorové řízení v rotujícím souřadné systému, které nabízí dobré dynamické vlastnosti. řízení je navíc doplněno extra řídícím blokem pro kompenzaci mrtvých časů. Článek obsahuje průběhy dokumentující chování výkonového měniče.
Abstrakt EN: This paper describes control of single-phase H-bridge power converter working with medium and high switching frequencies (over thousands of Hertz). The control presented in this paper uses vector control in Cartesian coordinates which is offers very good dynamic properties. This control use extra dead-time compensation block provide naturally compensate the dead-time effects. The behaviour of power converter is reported in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička