Přejít k obsahu


Přímý měnič kmitočtu pro trakční pohony - analýza vstupního filtru, modifikace řízení primárního měniče pomocí nulových vektorů

Citace:
BEDNÁŘ, B., DRÁBEK, P., LOS, M., PITTERMANN, M. Přímý měnič kmitočtu pro trakční pohony - analýza vstupního filtru, modifikace řízení primárního měniče pomocí nulových vektorů. In Elektrické pohony : XXXIII. konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02457-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct frequency converters for traction drives - Analysis of input filter, a modification of the primary control drive using the zero vector
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Bedřich Bednář , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Miroslav Los , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá primárním měničem kmitočtu (varianta s 1f maticovým měničem) napájeným přímo z trolejového napětí a připojeného na primární stranu středofrekvenčního transformátoru. Byla provedena analýza vstupního filtru, ve které jsou zhodnoceny možnosti snížení nároků na vstupní filtr. V další části se příspěvek zabývá modifikací řízení primárního měniče vkládáním "nulových" vektorů pro snížení zvlnění odebíraného proudu z troleje trakčním měničem.
Abstrakt EN: This report deals with the control algorithm of the nontraditional topology of the traction vehicle with matrix converters. The matrix converters are used here for increasing the frequency from 50Hz (or 16,7Hz for Ger-many and Austria) to 400Hz. It is possible to use of the medium-frequency transformer.
Klíčová slova

Zpět

Patička