Přejít k obsahu


Analýza tepelné izolace diskrétních polovodičových součástek v pouzdře TO247

Citace:
ŠTĚPÁNEK, J., DRÁBEK, P., JÁRA, M. Analýza tepelné izolace diskrétních polovodičových součástek v pouzdře TO247. In Elektrické pohony : XXXIII. konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02457-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of thermal insulation discrete semiconductors in case TO247
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Jan Štěpánek , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Jára
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá analýzou tepelné izolace diskrétních polovodičových součástek pro použití v cílových aplikacích typu pulzního měniče nebo střídače o výkonech v řádu desítek kilowatů. Moderní IGBT prvky umožňují provozovat tyto měniče při spínacích frekvencích až 100kHz i v případě diskrétního prove-dení spínače v pouzdře TO-247. Obvyklým řešením odvodu ztrátového výkonu z tohoto typu pouzdra při zachování často náročných požadavků vyplývajících z izolačního konceptu měniče je využití izolačních pod-ložek. Ty musí splňovat základní parametry elektrické pevnosti, tepelné vodivosti a rovněž vykazovat určitou mechanickou odolnost (protržení, rozdrcení, vibrace atd..). V příspěvku je popsáno měření a výběr vhodné podložky dále srovnání běžně dostupných podložek.
Abstrakt EN: This paper analyzes heat insulation discrete semiconductor devices for use in target application like pulse converter or single-phase inverter in power range of tenths of kilowatts. Modern IGBT components allow these converters to operate at switching frequencies up to 100kHz and more even in case of discrete TO-247 package. A usual way how to deal with dissipated power from such a component while keeping nec-essary insulation requirements is the use of insulation pads. They must meet the basic parameters of dielec-tric strength, thermal conductivity and mechanical strength (tear, crushing, vibration, etc..). This paper de-scribes the measurement and selection of a suitable pad from commercially available ones.
Klíčová slova

Zpět

Patička