Přejít k obsahu


O jedné metodě řešení některých tříd matematických úloh pomocí programu QEPCAD

Citace:
HONZÍK, L. O jedné metodě řešení některých tříd matematických úloh pomocí programu QEPCAD. In Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání : 13. setkání členů partnerské sítě TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. s. 10-13. ISBN: 978-80-87652-93-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On a method of solving some classes of mathematical tasks using programme QEPCAD
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní ústav pro vzdělávání
Autoři: Mgr. Lukáš Honzík ,
Abstrakt CZ: Eliminace kvantifikátorů v oboru reálných čísel je jednou z mladých oblastí na pomezí matematiky, logiky a výpočetní techniky. Pomocí metody nazývané cylindrická algebraická dekompozice dovoluje zjednodušit matematické kvantifikované formule do jednoduššího tvaru neobsahujícího kvantifikátory. Jelikož se jedná o časově poměrně náročný postup, jsou velmi užitečné programy počítačové algebry nebo přímo specializované programy. Mnoho matematických úloh (jako třeba řešení rovnic a nerovnic) může být převedeno právě na matematické formule obsahující kvantifikátory, u nichž pak eliminace dovoluje zjistit řešení nebo určit, zda jsou vůbec řešitelné. Z toho důvodu může být tato metoda přínosem nejen pro matematiky samotné, ale též pro učitele matematiky a talentované žáky.
Abstrakt EN: Quantifier elimination over real fields is a discipline connected with mathematics, logic and computer science. Using so called cylindrical algebraic decomposition it allows to simplify mathematical formulas with quantifiers into quantifier-free formulas. Since this is quite complex and time-consuming problem programs of computer algebra or specialized programs are very helpful. Many mathematical problems (for example equations and inequations) can be transformed into quantified formulas and the elimination is a way to solve them or find out if they are solvable. Therefore this method may be useful not only for mathematicians but for math teachers and talented pupils too.
Klíčová slova

Zpět

Patička