Přejít k obsahu


Analýza potřeb uživatelů účetních výkazů v ČR

Citace:
HINKE, J., SVOBODA, R. Analýza potřeb uživatelů účetních výkazů v ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 73-77. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Analysis of Needs of Financial Statements Users in the Czech Republic
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Roman Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Účetnictví jakožto model zobrazení skutečnosti má poskytovat všem jeho uživatelům spolehlivé informace o finanční pozici a výkonnosti podniku. Cílem příspěvku je identifikovat uživatele účetních výkazů, analyzovat jejich potřeby a dále zjistit, zda výkazy finančního účetnictví v ČR tyto potřeby pokrývají.
Abstrakt EN: An accounting as a model of reality should provide to all of its users reliable information about the financial position and business performance. The aim of this paper is to identify the users of financial statements, to analyze their needs and to find out whether the statements of financial accounting in the Czech Republic cover these needs.
Klíčová slova

Zpět

Patička