Přejít k obsahu


1D models of the thermohydraulic systems supported by CFD results

Citace:
ČIBERA, V., LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J., KŮS, M. 1D models of the thermohydraulic systems supported by CFD results. In Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2013. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0230-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 1D models of the thermohydraulic systems supported by CFD results
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Václav Čibera , Ing. David Lávička Ph.D. , Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Michal Kůs Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek představuje způsob simulace termodynamických systémů jako reálného celku sestávajícího se z mnoha částí. Hlavním požadavkem v našem přístupu bylo vyvinutí softwaru, ve kterém by bylo možné rychle sestavit celý termohydraulický systém a provést simulaci za různých podmínek. Proto je vyvíjena nová grafická knihovna v rámci knihoven Simulinku. Klíčovým bodem v našem přístupu je implementace získaných dat pomocí CFD výpočtů a začlenění naměřených dat z kalorimetrického tunelu.
Abstrakt EN: This paper reports the way of thermohydraulic systems simulation as a whole real systems consisting of many parts. The crucial demand in our approach is to develop a software within the whole thermohydraulic system could be quickly designed and simulated under different conditions. Therefore new graphical thermohydraulic library under Simulink is being developed. Pivotal point in our approach is implementation of results obtained in CFD simulations and integration of measured data from calorimetric tunnel.
Klíčová slova

Zpět

Patička