Přejít k obsahu


Stabilita trakčního pohonu

Citace:
MAJORSZKÝ, J., JANDA, M. Stabilita trakčního pohonu. In Elektrické pohony : XXXIII. konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-02-02457-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stability of Traction Drive
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Jan Majorszký , Ing. Martin Janda Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této práce je přiblížit problém přítomnosti vyšších harmonických v trakčních pohonech a jejich vliv na jeho stabilitu. Problematika je studována měřením frekvenčních charakteristik pohonu s asynchronním a synchronním motorem s ohledem na typ řízení daného pohonu. Je měřena amplituda střídavé složky vybuzených kmitů v závislosti na kmitočtu budící proudové harmonické, dalším parametrem je statorová frekvence motoru.
Abstrakt EN: The work deals with problems of harmonics presentation in DC circuits of traction drives and their influence on drive stability. The problems are studied by measuring of frequency characteristics of drives with asyn-chronous and synchronous machines in dependence on control types of drives. Magnitude of the AC com-ponent of excited current is measured in dependence on exciting current frequency, the other parameter is stator frequency.
Klíčová slova

Zpět

Patička