Přejít k obsahu


Modelling and vibration of mechanical systems with impact motions

Citace:
DYK, Š., BYRTUS, M. Modelling and vibration of mechanical systems with impact motions. In 15th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2013, Proceedings of Extended Abstracts. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISBN: 978-80-248-2978-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling and vibration of mechanical systems with impact motions
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita
Autoři: Štěpán Dyk , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Mechanické systémy s rázy představují rozsáhlou třídu mechanických zařízení. Kmitání s rázy je vnímáno jako nežádoucí a nepřijatelný jev. Nicméně, rázové pohyby mohou mít i pozitivní vliv. Příspěvek prezentuje metodiku modelování mechanických soustav s kontakty. Takové systémy jsou popsány nehladkými matematickými modely a k jejich numerickému řešení je třeba uplatnit specifické numerické metody. Uvedená metodika je prezentována na jednoduchém mechanickém systému s rázy.
Abstrakt EN: The mechanical systems with impact motion introduce a large class of mechanical devices. Impact oscillations are usually perceived as undesirable and harmful dynamic phenomena. However, the impact motions can have positive effects. The contribution presents a methodology of modelling of mechanical systems with contacts. Such systems are described by non-smooth mathematical models, and specific numerical strategies have to be employed to solve them. The methodology is presented on a simple mechanical system with impacts.
Klíčová slova

Zpět

Patička