Přejít k obsahu


Evaluation of ESD Protection Systems in Different Real Environment

Citace:
BLECHA, T. Evaluation of ESD Protection Systems in Different Real Environment. In ISSE 2013, 36th International Spring Seminar on Electronics Technology, Automotive Electronics. Piscataway: IEEE, 2013. s. 172-177. ISBN: 978-1-4799-0036-7 , ISSN: 2161-2528
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of ESD Protection Systems in Different Real Environment
Rok vydání: 2013
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Tomáš Blecha Ph.D.
Abstrakt CZ: Elektrostatický výboj je v elektronice velice nebezpečný jev, který může způsobit poškození mnoha elektronických součástek. Tento článek se zabývá návrhem různých systémů ochrany proti elektrostatickým výbojům a jejich testováním účinnosti, podle normy IEC 61340, která uvádí mezní dovolené hodnoty povrchového odporu jednotlivých materiálů a mezní hodnoty systémové rezistence. Výsledky získané měřením různých systémů ochrany proti elektrostatickému výboji jsou významné z hlediska správného návrhu ochrany pro různá prostředí.
Abstrakt EN: Electrostatic discharge (ESD) is very dangerous effect in electronics. This effect can cause a damage of many electronic components. This paper describes different protection systems and its efficiency testing against ESD treatment. IEC 61340 standards include allowed values of surface resistances of particular materials and allowed values of the body-system resistance. Results obtained from measuring of different ESD protection systems are presented. Presented results are suitable for the design of the correct ESD protection system in different real environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička